Vergoeding ergotherapie

Ergotherapie wordt voor 10 uur op jaarbasis vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar. Mogelijk heeft u een aanvullend pakket waardoor u extra uren vergoed kunt krijgen, kijk dit in uw polis na. De ziektekostenverzekeraar hanteert voor de basisverzekering een eigen risico, dit eigen risico geldt ook voor de ergotherapiebehandeling. Het eigen risico kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar opvragen. Het verplichte eigen risico geldt niet voor verzekerden onder de 18 jaar.

• Lees hier ook onze
algemene voorwaarden en Privacyregelement

Per 1 januari 2012 hebben de meeste zorgverzekeraars de directe toegankelijkheid opgenomen in hun contracten. Raadpleeg uw polis om te controleren of uw zorgverzekeraar dit ook in het contract heeft opgenomen. Wij zijn geschoold om de directe toegankelijkheid te mogen toepassen. Onze ervaring is dat CZ verzekerden verplicht zijn een verwijzing te hebben voor ergotherapie. Enkele andere zorgverzekeraars vergoeden geen behandeling aan huis of op locatie zonder verwijzing. Wij adviseren daarom om dit goed te controleren of anders voor zekerheid te gaan en een verwijzing te vragen bij uw huisarts, specialist, revalidatiearts, GGD-arts of vergelijkbaar.
Een blanco verwijsformulier kunt u hier downloaden.

Direct Toegang Ergotherapie (zonder verwijzing) Indien u ervoor kiest om zonder verwijsbrief bij ons aan te melden, dienen wij eerst een screening te doen. Deze screening is noodzakelijk om te onderzoeken of u bij de ergotherapeut op de juiste plek bent. Daarnaast wordt er onderzocht of er geen onderliggende problemen zijn die uitgezocht dienen te worden voordat er gestart kan worden met de behandeling. Indien dit zo is, zal u terug worden gestuurd naar uw huisarts. U dient dan met hem of haar te overleggen welke stappen er verder ondernomen moeten worden. Na de screening sturen wij altijd een kort verslag naar uw huisarts, zodat die ook op de hoogte is van het feit dat u bij een ergotherapeut onder behandeling bent.
Axelsestraat 154,
4537 AS, Terneuzen
T 0115-622655
E info@ergotherapieterneuzen.nl