• Herstel na Corona

    Herstel na Corona

Wanneer

Na het doormaken van het Corona virus kan het zijn dat uw herstel langer duurt dan verwacht en dat u last blijft houden van lichamelijke en mentale klachten. Klachten als aanhoudende vermoeidheid, verminderde spierkracht, minder goed tegen prikkels kunnen en moeite met concentreren kunnen de uitvoer van uw dagelijkse handelingen flink beperken.

Hoe ziet de behandeling eruit?

• Intakegesprek: de behandeling begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw klachten en welke invloed deze hebben op uw dagelijks leven. Met uw vraag als leidraad wordt een plan van aanpak opgesteld wat gericht is op het zo optimaal kunnen uitvoeren van uw dagelijkse handelingen.

• Verminderde energie: om tot een goed herstel te komen is het van belang om uw energie zo goed mogelijk over de dag te verdelen. Samen met u brengen wij uw belastingpatroon in kaart, dat wil zeggen; wat doet u op een dag en hoe verhoudt zich dat tot wat u lichamelijk en mentaal aan kan. Het kan zijn dat u te veel op een dag doet waardoor u zich aan het einde van de dag uitgeput voelt of dat het u juist moeite kost om weer activiteiten op te pakken door het missen van energie. Met praktische behandelmethoden begeleiden wij u bij het vinden van een goed evenwicht in uw dag. Naast het vinden van evenwicht bieden wij ook praktisch advies en begeleiding bij het opbouwen van uw activiteiten bijvoorbeeld uitbreiden van huishoudelijke taken, hobby’s of werk.

• Cognitieve klachten: bij cognitieve klachten kunt u denken aan moeite hebben met concentreren, onthouden, verwerken van prikkels, plannen en organiseren. Deze klachten kunnen het uitvoeren van uw activiteiten op een dag flink belemmeren en veel energie kosten. Ergotherapie biedt praktische adviezen en begeleiding in het zo goed mogelijk omgaan met cognitieve klachten bij het doen van uw dagelijkse handelingen. Hierbij kunt u denken aan strategieën aanleren om beter te kunnen onthouden en begeleiding bij plannen en organiseren.

• Ademhaling: Bij klachten als kortademigheid of benauwdheid adviseert en begeleidt ergotherapie in wat u kunt doen om de ademhaling voldoende te ondersteunen tijdens het doen van uw dagelijkse activiteiten. Houding, ademhalingstechnieken en manieren om energie te besparen komen aan bod.

Ontwikkelingen

Omdat er steeds meer bekend is over het COVID 19 virus; zowel over de ziekte zelf als het herstel, volgt ons team nauw de ontwikkelingen en worden deze meegenomen in onze behandelingen.
Voor de laatste updates en het lezen van ervaringen kunt u ook kijken op https://coronaplein.nu/
  ADRES
Ergotherapie Terneuzen
Beethovenhof 3A
4536 AE Terneuzen
Stacks Image 1627_42
CONTACT
T 0115-622655
E info@ergotherapieterneuzen.nl
SOCIAL MEDIA

Powered by Webcompact.nl