• Vermoeidheid & Stress

    Vermoeidheid & Stress

Wanneer

Langdurige spanning en stress zorg voor vermoeidheid. Het kan tot gevolg hebben dat u de dagelijkse activiteiten die u het liefste doet, zoals uw hobby’s, werken, huishouden of sporten niet meer kunt doen. Soms kan het zelfs leiden tot een burn-out.

Hoe ziet de behandeling eruit?

  • Intakegesprek: De behandeling begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw klachten en welke invloed deze hebben op uw dagelijkse activiteiten. Met uw vraag als leidraad wordt een plan van aanpak opgesteld wat gericht is op het zo goed mogelijk kunnen uitvoeren van de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn.
  • Er zijn verschillende factoren die spanning en stress kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan werkdruk, het veel moeten van jezelf, lichamelijke klachten of een emotionele gebeurtenis. Tijdens de behandeling maken we inzichtelijk welke factoren van invloed zijn en gaan we aan de slag hoe u op een praktische manier het beste om kunt gaan met spanning en stress. Wij helpen u bij het beter leren managen van uw energie waarbij er aandacht is voor het leren herkennen van signalen van onbalans en het voorkomen van overbelasting.
  • De behandeling ergotherapie helpt om weer in balans te komen en de activiteiten die belangrijk voor u zijn met plezier uit te kunnen voeren.
  ADRES
Ergotherapie Terneuzen
Beethovenhof 3A
4536 AE Terneuzen
Stacks Image 1627_42
CONTACT
T 0115-622655
E info@ergotherapieterneuzen.nl
SOCIAL MEDIA
Gerealiseerd met Webcompact van Laveto.