• Kanker en Ergotherapie

    Kanker en Ergotherapie

Wanneer

Ten gevolge van kanker en de behandeling van kanker kunt u te maken krijgen met problemen bij het uitvoeren van uw dagelijkse handelingen. Hierbij kunt u denken aan praktische problemen veroorzaakt door vermoeidheid, pijn en cognitieve problemen (bijvoorbeeld moeite met concentreren en onthouden). De ergotherapeut richt zich op de aanpak van deze praktische problemen waarbij wij rekening houden met de lichamelijke, mentale en emotionele gevolgen (van de behandeling) van kanker. Dit gebeurt in de vorm van coaching, behandeling, voorlichting, adviezen en altijd een luisterend oor. De ergotherapeut kan in ieder stadium van kanker ondersteuning bieden.

Hoe ziet de behandeling eruit?

• Intakegesprek: de behandeling begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw klachten en welke invloed deze hebben op uw dagelijks leven. Met uw vraag als leidraad wordt een plan van aanpak opgesteld wat gericht is op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van uw dagelijkse handelingen.

• Behandel- en herstelfase: tijdens uw behandelingen of daarna kunt u zeer vermoeid raken, beperkt worden in uw bewegingen of door pijn belemmerd worden bij activiteiten die u wilt doen. Samen wordt er gekeken of er dingen anders kunnen waardoor u minder belemmerd wordt. Een voorbeeld kan zijn het adviseren van een hulpmiddel of aanpassing in uw woning. Maar ook het anders uitvoeren van een activiteit, waardoor het u minder energie kost of lichamelijk minder belastend is.
• Vermoeidheid: het kan zijn dat u na de behandel- en herstelfase vermoeid blijft. De ergotherapeut kijkt samen met u naar de activiteiten die voor u belangrijk zijn en die u op een dag wilt kunnen uitvoeren. Het gebruik van uw energie op een dag en in een week wordt inzichtelijk gemaakt om vervolgens samen op zoek te gaan naar een goede verdeling en het bereiken van balans.

• Cognitieve klachten: bij cognitieve klachten kunt u denken aan moeite hebben met concentreren, onthouden, verwerken van prikkels, plannen en organiseren. Deze klachten kunnen het uitvoeren van uw activiteiten op een dag flink belemmeren en veel energie kosten. Ergotherapie biedt praktisch advies en begeleiding in het zo goed mogelijk omgaan met cognitieve klachten bij het doen van uw dagelijkse activiteiten. Hierbij kunt u denken aan strategieën aanleren om beter te kunnen onthouden en begeleiding bij plannen en organiseren.

• Palliatieve zorg: als het gaat om palliatieve zorg kan de ergotherapeut u, uw partner, mantelzorgers of verzorgenden instrueren bij praktische problemen. Advies en begeleiding kan gegeven worden op het gebied van de verzorging, transfers en bereiken van comfort bij zit- en lighouding. Ook kan er advies worden gegeven over noodzakelijke hulpmiddelen en voorzieningen en deze voor uw regelen en aanvragen.

Zeeuws Vlaams Oncologienetwerk (ZON)

Wij maken onderdeel uit van een netwerk van oncologie zorgverleners in de regio Terneuzen gespecialiseerd in de behandeling bij kanker. Meer informatie kunt u vinden op de website van het netwerk: www.zvl-oncologienetwerk.nl
  ADRES
Ergotherapie Terneuzen
Beethovenhof 3A
4536 AE Terneuzen
Stacks Image 1627_42
CONTACT
T 0115-622655
E info@ergotherapieterneuzen.nl
SOCIAL MEDIA
Gerealiseerd met Webcompact van Laveto.